Nasze usługi:

Kancelarie Ogrodowicz świadczą usługi w przedmiocie rozwiązywania problemów prawnych w każdej dziedzinie prawa. W naszej ofercie znajdziecie Państwo m.in.:

 • udzielanie porad prawnych,
 • przeprowadzanie analiz oraz sporządzanie opinii,
 • przygotowanie umów, regulaminów,
 • sporządzanie pism przedprocesowych i procesowych
 • zastępstwo prawne przed sądami i organami administracji,
 • prowadzenie negocjacji i mediacji.

Pomoc prawną świadczymy zarówno w siedzibie kancelarii jak i w siedzibie klienta.

Zapraszamy do kontaktu – odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Prawo cywilne

 • prawo spadkowe
 • prawo zobowiązań (sporządzanie m.in. umów)
 • prawo rzeczowe (z zakresu m.in. własności, posiadania, użytkowania wieczystego)
 • w zakresie spraw dotyczących egzekucji

Prawo karne

 • na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę lub Policję
 • na etapie postępowania toczącego się przed Sądem zarówno I jak i II instancji

Zadośćuczynienia i Odszkodowania

 • Kompleksowa pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu m.in. wypadków komunikacyjnych
 • Kompleksowa pomoc w dochodzeniu zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych jak i członków rodziny za śmierć osoby najbliższej
 • na etapie postępowania wykonawczego po wydaniu przez Sąd prawomocnego orzeczenia
 • sporządzanie apelacji, zażaleń, kasacji i innych pism procesowych