Kancelaria oferuje Państwu pomoc w zakresie prawa cywilnego, spadkowego, karnego, karnego skarbowego, gospodarczego, w postępowaniach rozwodowych i związanych z nimi podziałach majątku i innych. Pomoc świadczona jest poprzez reprezentację klienta przed sądami i organami administracji państwowej,  udzielanie porad prawnych, analizę umów i innych dokumentów, prowadzenie negocjacji przedprocesowych i biznesowych.

 

W kancelarii uzyskacie Państwo także kompleksową pomoc we wszelkich sprawach związanych z obrotem nieruchomościami, czynnościami związanymi z ich podziałem, nabywaniem, sprzedażą oraz zagadnieniami związanymi z zasiedzeniem.

 

Dodatkowo pomagamy w sprawach związanych z uzyskiwaniem należnych w wyniku wypadku  lub błędu medycznego odszkodowań i zadośćuczynień pokrzywdzonym i ich rodzinom.

 

Kancelaria świadczy także pomoc w zakresie szeroko pojętej windykacji

zobacz więcej