Kancelaria oferuje pomoc w zakresie szeroko pojętych odszkodowań.

 

Pomagamy uzyskać należne odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych w przypadkach odmowy wypłaty odszkodowania lub co niezwykle częste zaniżania ich wysokości. Obejmujemy pomocą klientów już od momentu powstania szkody do zakończenia procesu likwidacyjnego. Świadczone usługi obejmują nie tylko reprezentację w toku likwidacji szkody ale także podczas procesu sądowego aż do wypłaty należnego świadczenia.

 

Kancelaria specjalizuje się w uzyskiwaniu wysokich zadośćuczynień należnych pokrzywdzonemu w związku z wypadkiem i utratą zdrowia.

 

Świadczymy skuteczną pomoc rodzinie zmarłego w wyniku wypadku w zakresie należnego jej zadośćuczynienia od sprawcy zdarzenia lub firmy ubezpieczeniowej.

 

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń związanych z błędami medycznymi i diagnostycznymi.